Albumin a Edestin

Co je to Albumin?

Albumin je hlavní krevní protein obsažený v krevní plazmě. Tělo ho využívá zejména pro transport nejrůznějších živin či léků a také k udržování onkotického tlaku a rovnováhy vnitřního prostředí.

Pokud dojde k akutnímu stavu a tělo nemá možnost získávat základní stavební kameny pro výrobu tělních bílkovin standardní cestou, začne si je získávat i z Albuminu.

To však relativně rychle vede k zásadnímu narušení rovnováhy vnitřního prostředí těla (homeostázy), následkem čehož může dojít k rychlému selhávání orgánů.

Co je to Edestin?

Nápadně se podobá Albuminu. Už několik desetiletí proto vědce zajímá vzájemná zastupitelnost těchto bílkovin, zejména v lékařství.

Společně s německou společností HealChain GmbH jsme provedli vyčerpávající analýzu toho, co celosvětová odborná veřejnost o Edestinu ví. Využili jsme k tomu platformu Ontosight, která pracuje s umělou inteligencí. Zmapovali jsme výsledky více než 92 000 odborných studií. Přehled o známých vlastnostech Edestinu díky tomu máme do nejmenšího detailu.

Máme ověřeno, že po celém světě neexistuje žádný jiný výzkumný tým nebo organizace, která by se zabývala vývojem nebo přípravou náhrady krevní plazmy z Edestinu. Proto je náš projekt jedinečný a v této oblasti jsme unikátní. Naše práce je tak nejen průkopnická, ale také zcela originální.

Struktura Edestinu

Typy Edestinu

Existují tři typy edestinu. Označujeme je jako edestin1, edestin2, edestin3. Antigenní místa u edestinu1 jsou přístupnější než u edestinu2, zatímco antigenní místa u edestinu3 jsou pro protilátky nepřístupná. Albumin a edestin3 jsou imunologicky kompatibilnější.

edestin 1
(511 AA)

edestin 2
(491 AA)

edestin 3
(493 AA)

Albumin vs. Edestin

albumin

edestin1

Albumin i edestin jsou oba globulární proteiny.

Edestin vykazuje lepší antioxidační a ACE inhibiční aktivitu než albumin.

Struktura edestinu i albuminu je vysoce stabilní při pH 5,8 – 7,8.

Edestin (HPHs) vykazuje protizánětlivou aktivitu se schopností vázat zinek. Podobnou aktivitou disponuje albumin.

Antigenicita edestinu je 7 %, což je o něco málo více oproti albuminu, který má antigenicitu na 6 % povrchu molekuly.

Edestin bude s největší pravděpodobností poskytovat objemovou expanzi menší než 80 %, podobně jako albumin.

Oba proteiny jsou bohaté na esenciální aminokyseliny.