Krevní plazma

Co je krevní plazma?

Plazma je průhledná tekutá složka krve s nažloutlou barvou, která kromě vody obsahuje celou řadu bílkovin, cukrů, tuků i minerálů. Laicky ji můžeme přirovnat k mazivu. Červené a bílé krvinky, které tvoří zbylou část krve, by samy o sobě krevním řečištěm jen obtížně cirkulovaly. Proto potřebují plazmu.

K čemu je plazma dobrá?

Kromě vody obsahuje celou řadu bílkovin, cukrů, tuků i minerálů.

Plní funkci ,maziva’. Červené a bílé krvinky, by samy o sobě krevním řečištěm jen obtížně cirkulovaly.

Výrazně se podílí na transportu živin, udržování látkové výměny a přenosu informací.

U pacientů ve zhoršeném stavu je krevní plazma jediným možným zdrojem bílkovin.

V současnosti se 80 % získané plazmy od dárců využívá k výrobě léků pro imunologická onemocnění a 20 % se používá k přímému podání pacentovi.

Využití při těžkých šokových stavech, rozsáhlých popáleninách, při syndromu akutní respirační tísně nebo při kardiopulmonální operaci bypassu.

Podle odhadů WHO se ročně odebere bezmála 60 milionů litrů krevní plazmy, což je jen třetina množství, které by bylo potřeba.

My proto vyvíjíme konkrétní řešení, jak pro intravenózní použití nahradit Albumin Edestinem.