Technologie

Technologie výroby

Výrobní proces Edestinu

Jsme vývojová technologická společnost, která disponuje veškerým duševním vlastnictvím, know-how a patenty. Zkrátka vším, co globální hráč ve farmaceutickém průmyslu potřebuje, aby náš produkt uvedl na trh. Při experimentální výrobě v rámci klinických studií budeme využívat externí výrobní společnosti se schváleným GMP provozem.

Základní schéma výroby:

Edestin Organic Platform

Pro zpřehlednění a minimalizaci rizik celého výzkumu jsme vytvořili platformu, která v sobě sdružuje hlavní předpokládané využití Edestinu rozpuštěného ve fyziologickém roztoku pro nitrožilní podání.

Cílem je využít Edestin jako součást iso-onkotického roztoku (koloidu) pro různé druhy využití s prokázanou funkčností a získáním Market Autorizace.